Wildlife

Mårdhundsfälla

Mårdhundsfälla ÖF20

Längd: 107 cm
Bredd: 31 cm
Höjd: 36 cm
Vikt: 4,5 kg
Material: Aluzink galler 1×1½”, 2mm tråd
Förstärkningar: Galvaniserad tråd 4mm.

Allmänt

Mårdhunden är nattaktiv och lever löv- och blandskog samt i öppnare landskap. Den söker föda längs vattendrag, sjöar och kuster. Mårdhunden är allätare med t.ex. bär, ägg möss, fåglar och fisk som föda. Kroppslängden är 60-80 cm och den väger 4-7 kg. Under vintermånaderna har den en starkt nedsatt aktivitet. En valpkull består av 5-10 ungar.

Användning

Gillra fällan genom att öppna betesluckan och sätt in betet. Tryck ut låset på båda sidorna och öppna luckan. För gillerpinnen under motstycket på luckan. Fällan stängs när mårdhunden stiger på trampan inne i fällan. Mårdhundsfällan fångar även farmräv och vildkatt.

Återförsäljare i Sverige

Återförsäljare i Norge

Återförsäljare i Finland