Wildlife

Mårdhundsfälla ÖF20

Längd: 107 cm
Bredd: 31 cm
Höjd: 36 cm
Vikt: 4,5 kg
EAN/GTIN: 6430063462004
Material: Aluzink galler 1×1½”, 2mm tråd
Förstärkningar: Galvaniserad tråd 4mm.

Om Mårdhunden

Mårdhunden är nattaktiv och lever löv- och blandskog samt i öppnare landskap. Den söker föda längs vattendrag, sjöar och kuster. Mårdhunden är allätare med t.ex. bär, ägg möss, fåglar och fisk som föda. Kroppslängden är 60-80 cm och den väger 4-7kg. Under vintermånaderna har den en starkt nedsatt aktivitet. En valpkull består av 5-10 ungar.

Användning

Gillra fällan genom att öppna betesluckan och sätt in betet. Tryck ut låset på båda sidorna och öppna luckan. För gillerpinnen under motstycket på luckan. Fällan stängs när mårdhunden stiger på trampan inne i fällan. Mårdhundsfällan fångar även farmräv och vildkatt.

Återförsäljare i Sverige

Återförsäljare i Norge

Återförsäljare i Finland Tryck här!