Wildlife

Granlunds tillverkar olika produkter av galler och tråd för jakt och fiske. Fångstfällor har producerats och utvecklats i över 50 års tid, vilket har gjort fällorna välfungerande och pålitliga. På senare tid har vi också tagit fram nya produkter för jakt och fiske.