Wildlife

Kaninfälla

Kaninfälla ÖF20,1 (ÖF40)

Längd: 76 cm
Bredd: 31 cm
Höjd: 36 cm
Vikt: 4 kg
Material: Aluzink 1×1½”, 2mm tråd.
Förstärkningar: Galvaniserad tråd 4mm.

Godkänd av Naturvårdsverket L124

Allmänt

Kaninen är ett aktivt och socialt djur som lever i kolonier och gräver omfattande tunnlar med många utgångar. Längden är 34-50 cm och den väger 1-2,5 kg. Födan består av gräs, örter, bark och unga saftiga skott. Kaninen får kullar med 5-8 ungar, upp till fyra gånger om året.

Användning

Gillra fällan genom att öppna betesluckan och sätt in betet. Tryck ut låset på båda sidorna och öppna luckan. För gillerpinnen under motstycket på luckan. Fällan stängs när kaninen stiger på trampan inne i fällan. Kaninfällan fångar även och vildkatt.

Återförsäljare i Sverige

Återförsäljare i Finland