JEPO garanti

Garanti hundelement

JEPO Hundgård som köpts efter år 2014 har 10 års garanti. Garantin förutsätter att gården är rätt monterad. Garantin gäller stommen, gallret och gallrets infästning.

Garantin gäller inte för skador som uppkommit om t.ex. hunden har återkommande urinerat många år på samma ställe, ej heller om hagen har använts för varghybrider.

För att garantin skall gälla bör elementen lyftas upp från marken med en sockel, plankor eller Leca stenar så att stommen inte står direkt på marken.

Garanti hundluckor

Våra hundluckor har 3 års garanti som räknas utifrån leveransdatum.

Garantivillkoren förutsätter att luckan är rätt monterad samt att användningen har varit normal.