Garanti

Garanti JEPO hundelement

JEPO hundelement som köpts efter år 2014 har 10 års garanti. Garantin förutsätter att hundgården är rätt monterad. Garantin gäller stommen, gallret och gallrets infästning.

Garantin gäller inte för skador som uppkommit om t.ex. hunden har återkommande urinerat på samma ställe, ej heller om hagen har använts för varghybrider.

För att garantin skall gälla bör elementen lyftas upp från marken med en sockel, plankor eller Leca-stenar så att stommen inte står direkt på marken.

JIMI koiratarha kategori

Garanti JIMI hundelement

JIMI hundelement har 2 års garanti. Garantin förutsätter att hundgården är rätt monterad. Garantin gäller stommen, gallret och gallrets infästning.

Garantin gäller inte för skador som uppkommit om t.ex. hunden har återkommande urinerat på samma ställe, ej heller om hagen har använts för varghybrider.

För att garantin skall gälla bör elementen lyftas upp från marken med en sockel, plankor eller Leca-stenar så att stommen inte står direkt på marken.

Garanti hundluckor

Våra hundluckor ha 3 års garanti som räknas utifrån leveransdatum.

Garantivillkoren förutsätter att luckan är rätt monterad samt att användningen har varit normal.

Lämmitin 70W Muuntaja 150W 1536x1536

Garanti värmebatteri

Värmebatterier för hundkojan har 1 års garanti som räknas utifrån leveransdatum.

Garantin gäller ej om felet orsakats av hunden eller om utrustningen har monterats felaktigt. 

Notera transformatorns skyddsklass!