Specifikationer

Mått

Utgångsläget är standardmått som i första hand tillämpas. Om avvikande mått önskas utgår man från en standardstorlek som klippes ner till önskat mått.

Höjd

En enskild korgs standardhöjd är 0,5m, 0,6m och 1m. Om muren skall vara högre än en meter lägger man flera korgar på varandra för att uppnå önskad höjd, då bör korgarnas trådgrovlek vara 5,0mm. Trådgrovlek 3,0mm kan användas när murens höjd är max. 1m hög.  

Djup

Djupet beror på murens höjd i kombination med eventuell belastning i sidled. Sidobelastningen kan bestå av jordmassor vid en nivåskillnad. En mur som är en meter hög brukar vara 0,5m djup, den muren kan även belastas i sidled.

En mur som är högre än en meter och utsätts för sidotryck bör ha en djupare nedre korg, gärna en meter djup.

Konstruktioner över två meter bör föregås av en geoteknisk planering som bestämmer korgarnas höjd, dhup och eventuell lutning.

Längd

Utgångsläget för korgarnas längd är en eller två meter. 

Färdigmonterade korgar går att göra upp till sex meter långa!

Om murens totala längd inte är lämplig med jämna metrar kan man skarva med t.ex. 0,5m i slutet.

Konstruktion

Korgarnas hörn fogas samman med hjälp av spiraltrådar som skruvas in. Inga speciella verktyg behövs för monteringen.

Alternativt kan man också använda ringar CL50, det kräver dock en manuell eller pneumatisk ringtång som kan hyras eller köpas från Granlunds.

För att stenkorgen skall hållas rak skall man montera medföljande stödtrådar genom korgen om höjdmåttet överstiger 300mm. Kontrollera antalet stödtrådar för respektive modell i monteringsanvisningen.

Snyggast resultat uppnås om man använder endast en mellanvägg och en spiral vid varje korgskarv.

Spiraltråd

Mindre mängder kan med fördel monteras med spiraltråd som monteras utan verktyg.

En kniptång kan behövas om man önskar låsa fast spiraltråden för att hindra tråden att skruva upp sig. 

Med tanke på fraktkostnader är det förmånligare alternativ att skicka korgarna i delar och kunden monterar ihop korgarna med hjälp av spiraltråden.

Kivikori Granlunds 1

Ringar

Vid större projekt är det lämpligast att foga ihop korgens delar med ringar CL50, till detta behövs en speciell ringtång för applicering av ringarna. 

Fördel med ringarna är att de inte framträder lika tydligt som spiraltrådarna. Andra fördelar är att monteringstiden förkortas avsevärt samt kostnaden för ringarna är lägre än spiraltrådar. Nackdelen är att man bör ha tillgång till ringtången för monteringen. Vid större projekt ingår fri användning av manuell ringtång, verktyget returneras på kundens bekostnad.

Verktyg

Vid applicering av ringar behöver man någon av dessa ringtänger som kan hyras eller köpas från Granlunds.