Gabions

Specifikationer

Mått

Utgångsläget är vissa standardmått som i första hand tillämpas. Om kunden önskar ett avvikande mått utgår man från en standardstorlek och klipper till önskad storlek.

Höjd

En enskild korgs standardhöjd är 0,5m eller 1,0m. Om konstruktionen skall vara högre än en meter lägger man flera korgar på varandra för att uppnå önskad höjd, då bör korgarnas trådgrovlek vara 5,0mm. Trådgrovleken 3,0mm rekommenderas främst när höjden är högst 0,5m men är även möjlig att använda om muren är 1m hög, murens väggar kan dock bli lite ojämna.

Djup

Murens djup beror på murens höjd i kombination med eventuell belastning i sidled. Belastningen kan bestå av jordmassor vid t.ex. en nivåskillnad. För en mur som är en meter hög räcker det med djupet 0,5m, den muren kan även belastas i sidled.

Om en mur är två meter hög och belastas i sidled bör åtminstone den nedre korgen vara en meter djup.

För höga konstruktioner över 2 meter bör man tillämpa en geoteknisk planering som bestämmer korgarnas höjd, djup och eventuella lutning.

Längd

Utgångsläget för korgarnas längd är en eller två meter. Färdigmonterade korgar går även att göra upp till sex meter långa. Om murens totala längd inte är lämplig med jämna metrar kan man skarva med t.ex. 0,5m i slutet.

Standardstorlekar

GALLERLÄNGDDJUPHÖJD
ZAL 3 x 3″ 5,0mm1-6m1m1m
1-6m0,5m1m
1-6m0,5m0,5m
ZAL 3 x 3″ 3,0mm1m0,5m1m
1m0,5m0,5m
1m0,3m0,6m
PVC 1 x 2″ 3,5mm1,1m0,53m1,1m
1,1m0,53m0,53m

Konstruktion

Korgarnas hörn fogas samman med hjälp av spiraltrådar som skruvas in. Inga speciella verktyg behövs för monteringen.

Alternativt kan man också använda ringar CL50, det kräver dock en manuell eller pneumatisk ringtång som kan hyras eller köpas från Granlunds.

För att stenkorgen skall hållas rak skall man montera medföljande stödtrådar genom korgen om höjdmåttet överstiger 300mm. Kontrollera antalet stödtrådar för respektive modell i monteringsanvisningen.

Snyggast resultat uppnås om man använder endast en mellanvägg och en spiral vid varje korgskarv. Om det inte är möjligt bör man använda en låstråd för att foga ihop två separata korgar.

Spiraltråd

Mindre mängder kan med fördel monteras med 3,0mm:s spiraltråd som används utan speciella verktyg. En kniptång kan behövas om man önskar låsa fast spiraltråden för att hindra tråden att skruva upp sig. Med tanke på fraktkostnader är det förmånligare alternativ att skicka korgarna i delar och kunden monterar ihop korgarna med hjälp av spiraltråden.

Ringar

Vid större projekt är det lämpligast att foga ihop korgens delar med ringar CL50, till detta behövs en speciell ringtång för applicering av ringarna. Fördel med ringarna är att de inte framträder lika tydligt som spiraltrådarna. Andra fördelar är att monteringstiden förkortas avsevärt samt kostnaden för ringarna är lägre än spiraltrådar. Nackdelen är att man tvingas hyra eller köpa ringtången för monteringen.

Verktyg

Vid applicering av ringar behöver man något av dessa verktyg som kan hyras eller köpas från Granlunds.