Entreprenör: R&R Frostdahl

Flexibel produkt

Stenkorgen är en flexibel produkt. Korgarna kan fogas ihop till stora helheter och kombineras med olika material, endast fantasin sätter gränser.

Underhållsfri och lång livslängd

En stenkorgsmur kräver inget underhåll, behöver ej målas eller klippas varje år. Korgarna innehåller inga nedbrytbara material och kommer att hålla i generationer.

Användningsområden

  • Avgränsning av gårdsområden
  • Stödmurar för nivåskillnader
  • Bullerskydd längs vägar och järnvägar
  • Fasadmaterial på byggnader
  • Kantkonstruktion längs stränder
  • Staketkonstruktioner
  • Rasskydd

Galler

Betafence är en av världens största gallertillverkare och fungerar som en pålitlig leverantör av svetsat nät till våra produkter. Importen sker direkt från fabriken till Granlunds, utan mellanhänder.

Till stenkorgarna har vi flera gallertyper i lager för att kunna erbjuda olika prisklasser, tillgodose kundens behov och svara på efterfrågan. Korgarna monteras alltid ihop enligt beställning, det är således möjligt att tillverka enligt kundens egna mått. Avvikande storlekar bör dock följa gallrets maskindelning.

Natursten-100-200mm

3mm 3 x 3"

Grå Aluzink med maskor 3 x 3″ (76 x 76mm), trådgrovlek 3,0mm. Denna förmånliga modell lämpar sig för låga konstruktioner på hörgst en meter där belastningen inte är så stor.

OBS! Finns även med maskstorlek 2 x 2″ (50 x 50mm)!

Bild-3

5mm 3 x 3"

Grå Aluzink med maskor 3 x 3″ (76 x 76mm), trådgrovlek 5,0mm. Tack vare det kraftiga gallret kan man bygga större konstruktioner. Lämplig att använda vid offentliga miljöer och byggande av infrastruktur.

Kivikori-gh20-1

Ljudisolerad bullervägg

Vi har tagit fram modeller med extra ljudisolering som uppfyller kraven för bullerskydd. Bullermätning har gjorts enligt standard EN1793-6 och -5. Uppmätta ljudisoleringsvärden överstiger 25db med god marginal. Godkänd att använda som bullerskydd i hårt trafikerade miljöer där kravet på ljudisoleringsklass är B3.

Kross-32-65mm

Maskinell fyllning

Om man önskar fylla korgarna maskinellt rekommenderas fyllnadsmaterial från t.ex. 32mm. För detta ändamål finns möjlighet att komplettera korgarna med ett finare galler på korgens insida. Innergallret har en finare tråd som inte framträder på avstånd.