Gabions

Modeller och användningsområden

Flexibel produkt

Stenkorgen är en flexibel produkt som lätt fogar sig till ojämna underlag. Möjlighet att foga ihop korgarna till stora helheter och kombinera med olika material. Endast fantasin sätter gränser.

Underhållsfri och lång livslängd

En mur av stenkorgar kräver inget som helst underhåll, behöver ej målas eller klippas varje år. Eftersom korgarna inte innehåller nedbrytbara material så kommer konstruktionerna att hålla i generationer.

Användningsområden

Avgränsning av gårdsområden
Stödmurar för nivåskillnader
Bullerskydd längs vägar och järnvägar
Fasadmaterial på byggnader
Kantkonstruktion längs stränder
Staketkonstruktioner
Rasskydd

Galler

Betafence är en av världens största gallertillverkare och fungerar som en pålitlig leverantör av svetsat nät till våra produkter. Importen sker direkt från fabriken i Italien till Granlunds, utan mellanhänder.

Till stenkorgarna har vi flera olika gallertyper i lager för att kunna erbjuda olika prisklasser, tillgodose kundens behov och svara på efterfrågan. Våra stenkorgar produceras alltid enligt beställning, det är således möjligt att få fram mått enligt kundens önskemål. Avvikande storlekar bör dock följa gallrets maskindelning.

Modeller

Följande gallertyper av Aluzink och PVC  finns i lager. Avvikande trådgrovlekar och maskindelningar till större projekt är möjliga att få fram med en viss leveranstid .

Aluzink 3 x 3″ 3mm

Grå Aluzink med maskor 3 x 3” (76 x 76mm), trådgrovlek 3,0mm. Denna förmånliga modell lämpar sig för låga konstruktioner på högst 1 meter där belastningen inte är så stor.

Aluzink 3 x 3″ 5mm

Grå Aluzink med maskor 3 x 3” (76 x 76mm), trådgrovlek 5,0mm. Tack vare det kraftiga gallret kan man bygga större konstruktioner av denna modell. Lämplig att använda vid offentliga miljöer och byggande av infrastruktur.

PVC 1 x 2″ 3,5mm

Grön PVC med maskor 1 x 2” (25 x 50mm), trådgrovlek 3,5mm. PVC-ytan gör stenkorgen lämplig att använda i utsatta miljöer, som t.ex. strandområden. Tack vare den fina maskindelningen kan man behändigt fylla denna korg maskinellt.

Ljudisolerad bullervägg

Granlunds har tagit fram modeller med extra ljudisolering som fyller kraven för bullerskydd. Bullermätningar har gjorts enligt standard EN 1793-6 och -5. Uppmätta ljudisolerings-värden överstiger 25db med god marginal. Godkänd att använda som bullerskyddande vägg eller staket i hårt trafikerade miljöer.

Maskinell fyllning

Om man önskar fylla korgarna maskinellt rekommenderas fyllnadsmaterial från t.ex. 32mm grovlek. För detta ändamål finns möjligheten att komplettera korgarna med ett finare galler på korgens insida. Gallret har en finare tråd som inte framträder på längre avstånd.