Entreprenör: Grusterminalen/BBJ-gräv

Fyllnadsmaterial

Korgarna fylls oftast med stenmaterial såsom kross eller natursten. Alternativa fyllnadsmaterial kan också användas förutsatt att materialet klarar av de väderförhållanden som råder på platsen.

Grovleken på fyllnadsmaterialet bör man säkerställa att det lämpar sig för den aktuella korgmodellen.

Grövre fyllnadsmaterial kräver mera handarbete för att uppnå ett snyggt resultat.

Kross 100-200mm

Natursten 100-200mm

Kross 32-65mm